Kongresne ekskurzije

Sve predložene ekskurzije (A1, A2 i A3) imaju dovoljan broj sudionika te će se održati. Ako ste zainteresirani, još se uvijek možete prijaviti jer ima slobodnih mjesta: Siva Istra A1 – 12 mjesta, Crvena Istra A2 – 15 mjesta i Bijela Istra A3 – 2 mjesta. Mjesta će se popunjavati po principu tko se prvi prijavi. Cijena ekskurzija je 60EUR. Uplate ekskurzija primaju se na žiro račun kongresa. Prilikom uplate molimo Vas da navedete podatke osobe i instituciju za koju se uplaćuje te svrhu uplate, npr. „Ekskurzija A1“.

  Siva Istra – Ekskurzija A1 (fliš, geohazardi, hidrogeologija)

  Trajanje: 1 dan, 4. 10. 2023., srijeda

  Polazak: Poreč, 4. 10. 2023.

  Završetak: Poreč, 4. 10. 2023.

   

  Crvena Istra – Ekskurzija A2 (regionalne diskordancije – kopneni materijali)

  Trajanje: 1 dan, 4. 10. 2023., srijeda

  Polazak: Poreč, 4. 10. 2023.

  Završetak: Poreč, 4. 10. 2023.

   

  Bijela Istra – Ekskurzija A3 (karbonatna platforma, AG kamen)

  Trajanje: 1 dan, 4. 10. 2023., srijeda

  Polazak: Poreč, 4. 10. 2023.

  Završetak: Poreč, 4. 10. 2023.

  Skip to content