Ekskurzija Siva Istra

Središnji dio Istre karakteriziraju klastiti eocenske starosti nastali u dubokomorskom okolišu, a sastoje se od hemipelagičkog lapora (Globigerinski lapori) i sedimenata nastalih taloženjem iz raznih gravitacijskih tokova (fliš). Vrlo blaga posteoscenska tektonska aktivnost (uzdizanje kopna u neogenu i kvartaru do 500 m) i specifična litologija (vrlo slabo vodopropusni klastični sedimenti) uvjetovali su vrlo intenzivan razvoj egzogenetskih procesa (intenzivno mehaničko trošenje matičnih stijena, erozija, osipavanje, klizišta). Navedeni procesi te fizičko-mehaničke značajke eocenskih klastičnih naslaga formiraju reljef visoke energije s vrlo razvedenom hidrografskom mrežom te pojavom izoliranih spektakularnih pojava u literaturi poznatih pod nazivom ogoline (eng. badlands).

Ogoline središnje Istre svojom spektakularnom morfologijom bivaju sve zanimljivije turističke destinacije, a istovremeno, činjenicom da otkrivaju stratigrafski stup na vrlo velikim površinama, predstavljaju istraživačke poligone za geološke stručnjake raznih profila, prije svega sedimentologe te inženjerske geomorfologe.

Ekskurzijske točke su osmišljene s ciljem prezentacije presjeka fliškog bazena, od početnih faza u kojima se talože tzv. prijelazne naslage s rakovicama, preko hemipelagičkih lapora (u literaturi poznati kao Globigerinski lapori) te najmlađih sedimenta turbiditnog razvoja. Unutar zadnjih se ističu impozantni megaslojevi koji svojom pojavom ne samo da utječu na geomorfološki razvoj prostora, već obilježavaju njegov društveni razvoj. Tu činjenicu potkrepljuje pozicioniranje većih i povijesno značajnijih naselja izgrađenih upravo na njima (Buzet, Motovun, Boljun, Gračišće, Pićan i dr.).

Obzirom da su točke na ovoj ekskurziji ponešto udaljene od cesta u nužnu opremu spada zaštitna obuća (gojzerice).

Itinerar:

1) Polazak

  • Poreč 8:30

2) Točka 1

  • Kotli 10:00

3) Točka 2

  • Emanuelle 12:00

4) Točka 3

  • Hum 12:45

5) Točka 4

  • Klizište Brus 14:00

6) Točka 5

  • Ogolina Ljepotica 16:00

7) Ručak

  • Konoba Volte 16:30-18:00

8) Finale

  • Poreč 19:00

Eocenski foraminiferski vapnenci i prijelazne naslage – Kotli

Ogolina Emmanuelle – globigerinski lapori

Megasloje i karbonatni turbiditi – Hum

 

Klizište brus u flišu – izmjena pješčenjaka i lapora 

 

Ogolina Princeza – debeli interval lapora iznad koarbonatnog turbidita

 

Emanuelle 

Skip to content