Ekskurzija Crvena Istra

Zapadnoistarska antiklinala kao idealni prirodni laboratorij za proučavanje regionalnih diskordancija u karbonatnim stijenama

Vodiči: Goran Durn, Ivor Perković, Marta Mileusnić, Milan Mihovilović, Maja Martinuš, Blanka Cvetko Tešović

Dobro definirani stratigrafski hijatusi dugog trajanja i vrlo blage posttaložne tektonike unutar Zapadnoistarske antiklinale omogućili su formiranje idealnog prirodnog laboratorija za proučavanje velikih dugotrajnih diskordancija u karbonatnim stijenama. Regionalne diskordancije karakterizirane su različitim kopnenim materijalima (paleotla, boksiti, terra rossa, pedo-sedimentni kompleksi, les–paleotlo sekvencije) nastalim u specifičnim paleookolišima.

Sudionici ekskurzije posjetit će četiri lokacije s različitim kopnenim materijalima povezanim s četiri regionalne diskordancije u slijedu karbonatnih naslaga zapadnoistarske antiklinale, koje služe kao pokazatelji paleookoliša, paleoklime i provenijencije: (1) površinski kop boksita Rovinj (regionalna diskordancija najdonji kimeridž – gornj titon), (2) kamenolom Kanfanar (regionalna diskordancija gornji apt – gornji alb), (3) povijesni rudnik boksita Minjera (regionalna diskordancija gornji cenoman/gornji santon – donji eocen), (4) vinograd Koreniki (regionalna diskordancija gornji eocen – danas).

Budući da je vinogradarstvo najrazvijenije u vinogradarskom području Zapadna Istra, koje odgovara „Crvenoj Istri“, obilazak završava degustacijom vina u vinskom podrumu jednog od najpoznatijih istarskih i hrvatskih vinara, obitelji Coronica. Na taj će način sudionici ekskurzije osvijestiti važnost tla kao značajke i terroira i georaznolikosti.

Itinerar:

Polazak ispred hotela Valamar Diamant u 8:30

vožnja: hotel – ležište boksita Rovinj (cca. 45 minuta)

  • Ležište boksita Rovinj (9:15 – 10:15)

vožnja: ležište boksita Rovinj – kamenolom Kanfanar (cca. 45 minuta)

  • Kamenolom Kanfanar (11:00-12:00)

vožnja: kamenolom Kanfanar – rudnik Minjera (cca. 60 minuta)

  • Rudnik boksita Minjera (13:00-15:45) (s piknikom uz Mirnu ili ručak u restoranu Old River)

vožnja: rudnik Minjera – Koreniki (cca. 45 minuta)

  • Crvenica – Koreniki (16:30-18:30) (s kušanjem vina)

vožnja: Koreniki – hotel (cca. 50 minuta)

Povratak u hotel do 19:30

1. diskordancija. Površinski kop boksita Rovinj. Rovinj

2. i 4. diskordancija. Kredno paleotlo i crvenica. Kamenolom Kanfanar

3. diskordancija. Povijesni rudnik boksita Minjera, ležište D-1. Dolina Mirne

4. diskordancija. Crvenica u vinogradu Koreniki. Koreniki

Skip to content