Ekskurzija Bijela Istra

Ekskurzija Bijela Istra i kamenolomi Kirmenjak i Fantazija

Vodiči: Damir Palenik, Ladislav Fuček, Igor Vlahović, Aleksandar Mezga

Prvi dio ekskurzije će obuhvatiti tzv. Bijelu Istru – područje Ćićarije i Učke na samom sjeveroistoku i istoku Istarskoga poluotoka. To je gorski dio Istre, odnosno morfološki izdignuto, krško područje izgrađeno od okršenih krednih i paleogenskih vapnenaca. Ćićarija svojom naglašenom ljuskavom i navlačnom građom te sjeverni dio Učke svojom boranom i navlačnom građom primjer su konvergentnog odnosa Istre i zaleđa, odnosno predstavljaju dodirno područje borano-navlačnog pojasa sjeverozapadnog ruba Vanjskih Dinarida i stabilne Istre kao neporemećenog dijela Jadranske mikroploče.

Sudionici ekskurzije upoznat će se s tim geološki i tektonski vrlo kompleksnim područjem kroz: (1) terensku posjetu panoramskim točkama na kojima će se govoriti o ljuskavoj građi uz kratku prezentaciju nove OGK RH M 1:50.000 središnjeg dijela Ćićarije i upoznati se s geološkom i tektonskom građom Učke uz kratku prezentaciju novijih saznanja i rezultata istraživanja te (2) posjetu novom Centru za posjetitelje Poklon Parka prirode Učka u kojem će se razgledati suvremeni interaktivni multimedijalni interpretacijski postav.

Drugi dio ekskurzije će obuhvatiti dva poznata kamenoloma u području zapadnoistarske antiklinale: (3) Geološki spomenik prirode Kamenolom Fantazija koji predstavlja jedinstveni primjer izmjene genetski različitih tipova dolomita s izuzetno dobro očuvanim teksturama i strukturama, kao i (4) Kamenolom Kirmenjak – najveće i stratigrafski najstarije nalazište otisaka stopala dinosaura u Hrvatskoj u gornjotitonskim stilolitiziranim vapnencima.

U okviru ekskurzije A3 predviđen je i ručak u restoranu „Danilea“ u Ročkom polju.

 

Panoramska slika dijela Ćićarije s čeonim dijelovima ljusaka izgrađenih od paleogenskih foraminiferskih vapnenaca (u pozadini je Učka).

 

Panoramski snimak geološkog spomenika prirode Kamenoloma Fantazija.

 

Gornja slojna ploha s otiscima stopala sauropoda u kamenolomu Kirmenjak.

 

Skip to content